SCRIPTOR, V, 11-12 (59-60), nov.-dec. 2019

Share

În cele 144 de pagini ale sale, revista ieșeană ne delectează cu un bogat și variat conținut. La rubrica „Poemul desenat”, citim versuri de Emil Hurezeanu și Dragoș Pătrașcu. Tot poezie semnează Emilian Marcu, Vlad Mușat, Nicolae Panaite, Vasile Gribincea (un tânăr și talentat poet basarabean). În paginile de proză, un alt invitat de la Chișinău: Ion Țurcanu.

Revista își propune și în acest număr să satisfacă toate gusturile livrești, publicând studii de filosofie și istorie socială, eseuri și cronici literare, note de teorie literară, interviuri ș.a.

Menționăm câteva dintre numeroasele și excelentele cronici literare. Horia Bădescu se arată surprins de virarea lui Eugen Uricaru spre poezie, subliniind că, și în acest gen, redutabilul prozator oferă literatură de calitate. Comentând cartea lui Mircea Cărtărescu „Melancolia”, Cristina Hermeziu face o curajoasă trimitere la Mihai Eminescu: „(noul) Mircea Cărtărescu – cel pe care îl întrezărim bine în Melancolia – continuă pe o altă spirală ce n-a avut timp și nici destin să împlinească, în proza sa, Mihai Eminescu. Copleșitor”. Ioan Holban prezintă cea mai recentă carte de poezie a lui Liviu Antonesei, remarcând: „Un frapant sentiment al naturii, amintind de starea de suflet a romanticilor ori […] de înălțătoarele bucolice, îmbracă poezia lui Liviu Antonesei, în opoziție însă, mereu, cu orașul expresionist, furnicar sau, dimpotrivă, înghețat în metal și beton”. Despre rigoarea și exigența poetului Marian Drăghici, probate de acesta și în volumul „Păhăruțul”, aflăm de la Sonia Elvireanu. Ioan Răducea își exprimă fără rezerve admirația față de poetul băcăuan Ioan Tudor Iovian, concluzionând despre recenta carte a acestuia „și omul n-a mai scos niciun cuvânt”: „Excelent se prezintă însă volumul ca ediție, cu solid aparat critic, constând într-o bună prefață, nucleu de studiu chiar, trecând în revistă întregul parcurs liric al lui I.T.I. (Adrian Jicu), căreia i se adaugă antologia critică, bibliografia și tabelul biografic – creație auctorială, cuprinde prețioase confesiuni. Elocvente se dovedesc a fi și ilustrațiile, eteroclite (totuși) ca subiect și tehnică, dar care intră în rezonanță cu gestica textuală”.

O interesantă lecție de gramatică oferă Emina Căpălnășan în articolul „Ce (nu) știam despre cuvintele mici și mari”: „Corect -Premierul, respectiv Călin Popescu Tăriceanu vor face evaluarea fiecărui ministru în parte. Evident, acordul se face la plural (fiind vorba despre două persoane care înfăptuiesc acțiunea). Greșit – «Beneficiarul, respectiv Primăria Focșani va suporta, toate costurile cu taxele și tarifele necesare avizării documentațiilor ta OCPI.» (https:// www.ziaruldevrancea.ro) Verbul la singular trădează intenția de a explica/ defini beneficiarul, iar virgula pusă nejustificat (între verb și complement) – priceperea aproximativă sau nepăsarea deplină”. (V. S. – „Ateneu”, Bacău, noiembrie-decembrie 2019)

Setting

Layout

reset default