,

SALUT, SCRIPTOR!

Share

Nedezminţindu-se, Iaşul arată încă o dată, a câta oară, că vitalitatea publicaţiilor literare şi a literatorilor lui este o permanenţă memorabilă, generatoare de direcţii şi avânturi aproape taumaturgice. SCRIPTOR este dovada, fiindcă „revista nouă”, apărută acum (anul I, nr. 1-2 (ianuarie-februarie) 2015) sub privegherea neobositului Lucian Vasiliu, flancat camaradereşte de, la fel de infatigabil, Liviu Apetroaie, întregeşte regal firmamentul bogat al viitoarei Capitale Culturale Europene.
Revista Baaadul literar nu poate decât să se bucure şi să ureze fondatorului, redactorului şef, precum şi colaboratorilor din cele patru unghiuri, hărnicia albinei (româneşti!) şi gândire kogălniceană, întru beneficiul nesmintit al culturii naţionale.
La mulţi ani, Scriptor!

(Gruia Novac, „Baaadul literar”, anul IX, nr. 1 (32), februarie 2015)

Setting

Layout

reset default