30.00 lei

Cronograful de la Bălţiburg

Un traficant rafinat de melancolii și un stilist de miraje ale iubirii e, în primul rând, Ioan Radu VĂCĂRESCU. Traficant pentru că (probabil după lecția lui Mircea Ivănescu, dar cu alt temperament sentimental) Văcărescu ascunde esențialele sub o scriitură lejeră, aproape de sporovăială și-n formula orală a banalității, ca și cum poemul n-ar fi un eveniment și-n el n-ar fi loc de nici un eveniment, nici expresiv, nici confesiv, nici spiritual. Sunt însă simple trucuri de irelevare sub protecția cărora Văcărescu trece clandestin deopotrivă o devoțiune sentimentală și o melancolie existențială care s-a transformat în substanța poemelor.
Pornite, de regulă, fără ceremonial, ca și cum ar fi fragmente din derizoriul cotidian, poemele sale duc totdeauna spre un miez încărcat și iradiant. Vorbăria și notațiile fără nici o pretenție sar deodată într-un fel de vertij existențial și expresiv iar spleenul cotidian culminează într-un miraj nuclear. În plin oțiu, „lumina asta care intră dintr-o dată pe fereastră” îl „soarbe” „precum în crevasa invizibilă ghețarul/ un schior singuratic pe pantele oarbe”. „Evenimentele” care păreau excluse se produc inevitabil, chiar dacă ascunse după perdele de notații ce se joacă de-a insignifianța. Văcărescu e un meșter de ascunzișuri și capcane, de aparente declasări ale simbolurilor și de „compromiteri” ale prestigiului lor. Dar dincolo de programatica lor declasare și compromitere – și tocmai prin ele – survine sensul lor elevat.
Ca să fie iubire, Dumnezeul lui Văcărescu e în aparență un câine. Dispare astfel toată emfaza esențialelor în triumful umilității lor eficiente. Nu ce etalează, ci tocmai ceea ce (pare că) ascunde
e decisiv în poezia lui Văcărescu.
Al. CISTELECAN
Share

Cod Produs: 978-973-37-2276-2 Categorii: ,

Descriere produs

De fapt, [la Nicolae Leahu] avem a face cu un neastîmpăr cultural ducînd la un spectacol al formelor istorice, înfiorate nu doar de satisfacția prefirării lor, ci și de senzualitate. Poetul se plimbă lejer printre ele, complice surîzător, aidoma unui profesor printre niște fete atracțioase…
Gheorghe GRIGURCU
… lirica lui Nicolae Leahu tălmăcește, sub aparențele unei ars amandi, o iscusită, perpetuă ars poetica. […] Postmodernizînd cu grație, rafinatul alcătuitor de stihuri, mereu pus pe șotii și sedus
de ludic, înrudit cu Șerban Foarță doar prin magmatica retorică de suprafață a versului, truchează în cele ce urmează lirica mistică, redînd poemului de dragoste demnitatea și sensul lui originar, reactualizînd declarativul: „să te iubesc în taină ca un mitropolit/ să te absorb din miruri și tămîie”.
Livia IACOB
Alungarea… este o carte despre infinitul mic al filologicalelor și un triumf de mare artizan, totodată. Mă explic: poezia nu este, după mine, numai spontaneitate, tot astfel precum nu e nici doar meșteșug. Dovadă volumașul acesta, care întrupează într-un stil de mare clasă meșteșugul spontaneității…
Ghenadie NICU

Informații suplimentare

An apariţie:

2019

Format:

16,5 x 18,5 cm

Număr de pagini:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Setting

Layout

reset default