O sută de voci lirice

Share

În Anul Centenar, Editura Junimea din Iași, cunoscută și recunoscută în țară și nu numai, a tipărit Antologia lirică intitulată inspirat „O sută de voci lirice” (Cor în Iașul Centenar).

Volumul; de aproape 300 de pagini, este „opera” antologatorului Diana VRABIE, prof .univ. la Universitatea din municipiul Bălți, R. Moldova, care a gândit Cartea ca un omagiu dedicat marelui eveniment istoric de la 1 Decembrie 1918. Antologia reunește poezii de ieri și de azi, semnate de una sută de poeți care au iubit și slăvit Orașul celor șapte coline. Așezați în Carte pe trei voci așa a considerat antologatorul), poeții ieșeni și neieșeni, își unesc vocile – scrie Diana Vrabie în Prefață, la oră festivă, pentru a înălța un imn „orașului de basme, cu contururi iluzorii” (G.Topârceanu).

Între cele 100 voci lirice, majoritatea sunt, cum era și firesc, poeți, membri ai Filialei Iași a USR: Daniel Corbu, Nichita Danilov, Gellu Dorian, Valeriu Stancu, Nicolae Turtureanu, Lucian Vasiliu, Horia Zilieru, Liviu Apetroaie, Mihaela Grădinariu, Indira Spătaru, Cassian Măria Spiridon, Vasile Burlui, Sterian Vicol și alții.

Pe coperta a patra, criticul și istoricul literar, Ioan HOLBAN își încheie textul într-un mod cu totul și totul inspirat și colegial. „Tâlhari din toată lumea, uniți-vă, la Iași, poeții vă oferă lucruri prețioase de jefuit”… Felicitări deopotrivă antologatorului și Editorului.

 

Sterian VICOL

„Porto Franco”, Anul XXVI, nr. 266, 2018, Galați

Setting

Layout

reset default