Nicolae Busuioc, Amintiri din Bibliopolis

Share

1-cop_nicolae_busuiocDespre fascinaţia cărţii, preocupare de o viaţă a unui intelectual rasat, aşa cum este Nicolae Busuioc, împătimit bibliotecar, cu studii de biblioteconomie, despre bucuria lecturii, despre entuziasmul de a te afla cu şi în preajma cărţilor, ne vorbeşte autorul în aceste Amintiri din Bibliopolis, carte care nu este altceva decît capitala universală a lumii. În fond, în această lume se regăsesc toate cele lumeşti, dar şi mai puţin lumeşti, notate cu acribie de gînditori, savanţi, dar şi mai abitir de scriitori, cei care în fond sunt inima acestui oraş universal. Nicolae Busuioc este un asemenea personaj, pentru că el, în fond, devine personaj al propriei sale lucrări, un fel de Meşter Manole, cel ce zideşte un adevărat templu din cărţi. Devenit un adevărat cronicar modern al vieţii culturale a Cetăţii Iaşi, Nicolae Busuioc spune: „Iaşul ca Bibliopolis îşi va păstra proporţiile reale, oamenii, cultura, natura, palatele, monumentele, statuile, străzile, formele şi culorile, în toată splendoarea lor sau în mijlocul vicisitudinilor istoriei nu va căpăta grandoarea în măsura în care o merită”. Dar iată că în aceste zile, cu mic cu mare, se construieşte, aici la Iaşi, un proiect grandios, proiect care va demonstra, că Iaşul poate fi Capitala Mondială a cărţii, în 2018,  ceea ce ar fi o recunoaştere meritată şi mult aşteptată. În acest Mega Bibliopolis, cartea lui Nicolae Busuioc se consolidează pe două paliere: Fascinaţia cetăţii şi Între lectură, idei şi gînduri  (un altfel de jurnal), încoronate de două interviuri inedite, cu doi poeţi, trăitori în această Cetate a Culturii, poeţi de excepţie: Mihai Ursachi şi Ioanid Romanescu, iar drept încheiere, fiind ca o adevărată turlă pe acest edificiu, Tainele Bibliopolisului, un fel de Bibliotecă din turn, loc unde se poate regăsi şi, probabil, dar şi posibil, un observator astronomic, se pot descifra la lumina lunii trimiţînd mesaje din trecut spre viitor, prin intermediul cărţii. Cartea Amintiri din Bibliopolis mai cuprinde Date despre Iaşi, Indice de nume, şi o bogată iconografie, provocatoare, cu Bibliotecile Iaşului, ceea ce încoronează truda unui intelectual remarcabil, pasionat de carte. Desigur din iconografie, nu putea lipsi cea mai frumoasă bibliotecă de pe Terra, aşa cum a fost decretată, Biblioteca Universităţii Tehnice Gheorghe Asachi, din Iaşi. „Dincolo de timp, oraşul nostru şi-a păstrat fiinţa vie, a rămas un loc binecuvîntat. Privim colinele lui cu ameţitoare mistere de pe care răsar miraculos turnurile clopotniţelor, privim seninătatea cerului ocrotitor, călcăm pietrele străzilor lui cu vibraţii adînci, simţim monumentele şi clădirile urbei ca pe nişte făpturi apropiate, peste tot spaţiul acesta îşi poartă ambianţa magică şi atmosfera unică”. Despre această unicitate, despre aceste vibraţii şi despre emoţiile intelectuale ne vorbeşte Nicolae Busuioc, într-o limbă românească de mare acurateţe. Ne mai vorbeşte Nicolae Busuioc, despre spiritul locului, acel genius loci, ne reaminteşte în paginile acestei cărţi autorul, îndemnîndu-ne să adăstăm, fie şi pentru cîteva clipe, în această ambianţă magică, întru desăvîrşirea existenţei noastre. Savuroase şi pline de înţelepciune sunt şi cele 100 de gînduri (file de jurnal) pe care autorul le adaugă, pentru întregirea acestui corpus, unde regăsim pagini cu semnături remarcabile, comentate, pe îndelete de Nicolae Busuioc. Amintiri din Bibliopolis este o carte de patrimoniu, o carte care nu ar trebui să lipsească din nici o bibliotecă publică sau şcolară, fie şi numai pentru a cunoaşte ceva din această fiinţă vie, Iaşi, dar şi pentru îndemnul de a citi, de a studia, şi de ce nu, pentru îmbunătăţirea zestrei culturale a acestui oraş de excepţie. Îndemnul lui Nicolae Busuioc este demn de luat în seamă, prin timp şi peste timp.

Emilian MARCU

(„Convorbiri literare”, nr. 5, mai 2016)

Setting

Layout

reset default