Prezentare carte – Tiberiu Brailean “Omeconomia”Prezentare carte – Tiberiu Brailean “Omeconomia”Prezentare carte – Tiberiu Brailean “Omeconomia”

Share

Predarea economiei ar trebui să înceapă cu lămurirea a ceea ce este fiinţa umană, potrivit unui principiu teandric ce uneşte pe om cu Creatorul său, principiu cunoscut de Fondatori. Din păcate, economia a fost abătută de la evoluţia sa firească, ajungîndu-se logic la un neant de sens. Cartea se adresează în particular colegilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor, cercetătorilor într-ale economiei şi ştiinţelor sociale, fiind, în acelaşi timp, accesibilă publicului larg, iubitor de cultură.Predarea economiei ar trebui să înceapă cu lămurirea a ceea ce este fiinţa umană, potrivit unui principiu teandric ce uneşte pe om cu Creatorul său, principiu cunoscut de Fondatori. Din păcate, economia a fost abătută de la evoluţia sa firească, ajungîndu-se logic la un neant de sens. Cartea se adresează în particular colegilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor, cercetătorilor într-ale economiei şi ştiinţelor sociale, fiind, în acelaşi timp, accesibilă publicului larg, iubitor de cultură.Predarea economiei ar trebui să înceapă cu lămurirea a ceea ce este fiinţa umană, potrivit unui principiu teandric ce uneşte pe om cu Creatorul său, principiu cunoscut de Fondatori. Din păcate, economia a fost abătută de la evoluţia sa firească, ajungîndu-se logic la un neant de sens. Cartea se adresează în particular colegilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor, cercetătorilor într-ale economiei şi ştiinţelor sociale, fiind, în acelaşi timp, accesibilă publicului larg, iubitor de cultură.

Setting

Layout

reset default