Distincţie prestigioasă pentru Editura JUNIMEA

Share

JUNIMEA a primit recent premiul naţional „Edi­tura anului 2019″, acordat de Asociaţia Revistelor, Imprimeriilor şi Editurilor Literare. Juriul pentru decernarea premiilor A.R.I.E.L., pe anul 2019, a fost alcătuit din Nicolae MANOLESCU (preşedinte), Dan CRISTEA, Nicolae PRELIPCEANU (membri).

Distincţia recompensează activitatea prestigioa­sei instituţii. Fondată în anii 1968-1969, editura Ju­nimea a crescut constant, prin promovarea, cu pre­cădere, a culturii naţionale, acordând o mare atenţie creaţiilor românilor de pretutindeni, deschizându-se şi spre culturile lumii, precum şi spre curentele de gândire contemporană. Junimea propune o ofertă generoasă de editare, având drept suport profesio­nalismul, experienţa, continuitatea exigentă. în cele 22 de colecţii au apărut, în ultimii ani, volume premi­ate de foruri naţionale şi internaţionale. Cel mai cu­noscut şi apreciat brand de colecţie este „Eminescia­na”, aflată la numărul 100.

Revista SCRIPTOR promovează, cu priorita­te, autorii de literatură care au publicat sau care sunt în curs de editare la Junimea. SCRIPTOR a fost lansat la Botoşani (Zilele „Eminescu”), pe 15 ianuarie 2015, de Ziua Culturii Naţionale. Apare o dată la două luni (numere duble, de şase ori pe an). Reuneşte textele unor personalităţi ale cultu­rii naţionale (din ţară, din migraţie, exil, diasporă), deschisă şi spre spaţiul spiritual universal. între proiectele de promovare a dialogului şi creativi­tăţii se numără Clubul „Junimea -Scriptor”, Galeria de artă „Dragoş Pătraşcu” (în parteneriat cu Aca­demia de Arte „George Enescu” şi Colegiul „Octav Băncilă”), Librăria „Cezar Ivănescu”.

 

(„Curierul de Iași”, nr. 658, 24-30 sept. 2020)

Setting

Layout

reset default