CLUBUL de lectură şi promovare JUNIMEA-SCRIPTOR

Share

Vasile Proca este, la ora actuală, unul dintre poeţii mizerabilismului indigen […]. Inspirându-se dintr-o stare de criză cu caracter cronic, grafiază dezolarea, angoasa, dezgustul în faţa unei lumi desfigurate, denaturate, căreia îi dă o ripostă sarcastică

Gheorghe GRIGURCU

Poezia lui Vasile Proca este o interogaţie asupra condiţiei umane, văzută ca o dimensiune tragică a lui Dumnezeu, în care sună plin – cu vorbele lui PaulCelan – „maiestatea absurdă a prezentului”.

Ioan HOLBAN

Setting

Layout

reset default