Sugestii, recomandări pentru autori

Share

În vederea realizării unei cât mai corecte evaluări a calității culturale științifice și a valorii de piață a materialelor propuse spre publicare, autorii sunt rugați să se conformeze următoarelor cerințe:

1. Trimiterea volumului integral. Procesul de evaluare, însoţit de una-două recomandări, cuprinde analizarea editorială a volumului în întregul său.

2. Furnizarea informațiilor tehnice despre carte: număr de pagini, prefață, postfață, ilustrații, scheme, tabele etc.

3. O declaraţie de acceptare a evaluării volumului, inclusiv formula financiară (autofinanţare, finanţare parţială, finanţare integrală).

4. Trimiterea OFERTEI cu CV-ului autorului/ autorilor, cu toate datele de identificare pentru DESCRIEREA CIP și CONTRACTUL DE EDITARE (care va fi semnat în dublu exemplar – unul pentru autor şi unul pentru editor).

Setting

Layout

reset default