Despre noi

Share

Fondată în anii 1968-1969, Editura Junimea din Iaşi s-a dezvoltat pe linia promovării literaturii române, devenind în scurt timp un nume de referinţă, nu în ultimul rând datorită prestigiului directorilor care s-au succedat la conducerea ei, dintre care îi amintim pe Ilie Grămadă, Mircea Radu Iacoban, Cezar Ivănescu şi Simona Modreanu.

Dintre colecţiile Junimii, mai vechi şi mai noi, menţionăm „Eminesciana”, „Eminesciana. Bibliofil”, „Românii din Paris”, „Memoria clepsidrei”, „Epica”, „Historia Magistra Vitae”, „Dialog XXI”, „Cantos”…

Tinerii autori sunt primiţi cu bucurie de Junimea şi de revista „Scriptor”, valoarea fiind singurul criteriu de selecție.

Preocuparea pentru diversificarea activităţii şi sporirea vizibilităţii se manifestă pe diferite planuri. Junimea s-a asociat cu alte instituţii de prestigiu în vederea organizării unor manifestări ştiinţifice şi prezenţe, promovări de prim rang: târguri, saloane, forumuri editoriale, clubul cultural săptămânal „Junimea-Scriptor”, de promovare a lecturii, colocvii, conferinţe, dezbateri etc. Editura şi revista, precum și paginile de facebook,  încearcă să ofere publicului informații atrăgătoare şi actualizate.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Lucian VASILIU – manager
Cornelia APETROAIE – secretar de redacție
Tudorel HATMANU – contabil șef
Simona MODREANU – redactor

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

Virgil BĂBÂI – Direcția Judeţeană pentru Cultură Iași
Florin CÂNTEC – Arhivele Naționale Iași
Bogdan CREŢU – Institutul „A. Philippide” Iași
Camelia GAVRILĂ – Inspectoratul Școlar Judeţean Iași
Ioan HOLBAN – Teatrul „Luceafărul” Iași
Liviu PAPUC – scriitor, președinte „Junimea ’90”
Cassian Maria SPIRIDON – președinte filiala Iaşi a USR
Cătălin TURLIUC – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași
Alexandru ZUB – academician, Institutul „A.D. Xenopol” Iași
Lucian VASILIU (preşedinte)

ECHIPA REDACŢIONALĂ

Lucian VASILIU
Cornelia APETROAIE
Tudorel HATMANU
Florentina VRĂBIUŢĂ
Viorel DUMITRAŞCU
Cătălin DĂNILĂ

REDACTORI ASOCIAȚI

Ioan HOLBAN
Gabriel MARDARE

COLABORATORI PERMANENŢI

Sorin ALEXANDRESCU (Bucureşti)
Cezar BACIU (tehnoredactare)
Dr. Victor BEJAN (Consiliul local Iaşi)
Ana BLANDIANA (Bucureşti)
Marcel CAHNIŢĂ (art foto Iaşi)
Constantin CHIRIAC (Sibiu)
Nicolae CORLAT (Botoşani)
Ioana DIACONESCU (Bucureşti)
Gellu DORIAN (Botoșani)
Cornel DULCEANU (tehnoredactare)
Silviu LABEŞ (TV ARTE)
Leonard LUNGULEAC (tehnoredactare)
Alexandra LUPU (contabilitate)
Bogdan Petru MALEON (director Biblioteca Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi)
Acad. Basarab NICOLESCU (Paris)
Mihai PRICOP (Primăria Iaşi)
Ioana-Gloria SĂNDUŢĂ (grafică)
Arcadie SUCEVEANU (preşedintele Uniunii Scriitorilor Chişinău)
Valentin TALPALARU (Radio Iaşi)

Setting

Layout

reset default