Cu smerenie, cu totul

Cu smerenie, cu totul

Share

E firesc ca ierarhiile literare să se consolideze şi să supravieţuiască prin centrifugare; de la Bucureşti până la Botoşani, distanţa este mult mai mare decât o arată hărţile. Doar rareori şi fulgurant se întâmplă ca jocurile să-şi mute punctul de interes. Succesele se repurtează departe de provincie, aşa cum undele îşi diminuează amplitudinea cum te …

Vesela exasperare a binecuvîntatei birocraţii

Vesela exasperare a binecuvîntatei birocraţii

Share

Hîrtiile oficiale (Editura Junimea, 2017), conţinînd „Un ghid universal nepreţuit de folosit în minunatul labirint al celui mai splendid trai în birocraţia ce ne îmbrăţişează condescendent de la certificatul de naştere pînă la certificatul de deces” este a patra carte de Vocalize, acum în Fa major, a lui Gheorghe Schwartz care ne hrăneşte cu suculente …

Literatura ca trans-figurare a lumii

Literatura ca trans-figurare a lumii

Share

Grigore Chiper îşi subintitulează cea mai recentă carte a sa, Piese dintr-un puzzle (Editura Junimea, 2017), „pseudojurnal”; scrise între 1983 şi 1984, în aparenţă sub efectul unor declanşatori (cartea Însemnările lui Malte Laurids Brigge şi, mai tîrziu, ca o confirmare, Musil), în fond, autorii evocaţi desemnînd, mai degrabă, o proximitate literară, textele lui Grigore Chiper …

Lumea lui Grigore Ilisei

Lumea lui Grigore Ilisei

Share

Prevenitor, prozatorul Grigore Ilisei îşi subintitulează Eboşe cea mai recen­tă carte a sa, Chipuri pe pânza vremii (Editura Junimea, 2017); despre „eboşă”, Dicţionarul ne învaţă că „e primul stadiu în vederea realizării unei opere de artă plas­tică, indicând forma generală”, dar locuri­le şi, mai ales, personalităţile evocate nu rămân doar la stadiul de „schiţă” pentru …

Poezia ca asalt asupra limitei

Poezia ca asalt asupra limitei

Share

„O lume inertă/ priveşte ecranul de sticlă,/ cu faţa imobilă,/ privirea imobilă, ochii de sticlă”; „Faţa prezentului ascunsă mereu/ şi continuu confuză,/ bolul de sticlă se-adună din nou,/ ca o vrajă…”. Toată poezia Eugeniei Bulat din Piatra de Ca’Vendramin (Editura Junimea, 2017) trebuie citită aici, în aceste texte care identifică viziunea şi filtrul de percepere …

Bacovia după Daniel Dimitriu

Bacovia după Daniel Dimitriu

Share

Bine-venită ideea reeditării într-un singur volum a celor două cărţi despre Bacovia semnate, în anii ’80 şi ’90, de regretatul critic şi universitar ieşean Daniel Dimitriu, dispărut la începutul lui 2017, dar retras din activitate de peste 15 ani. Fie şi pentru faptul că prima dintre ele (Bacovia, Iaşi, 1981) rămîne unul dintre titlurile-reper ale …

Critica – reflex al culturii

Critica – reflex al culturii

Share

Întotdeauna m-au bucurat cărţile primite de la confraţii de critică teatrală. S-a întâmplat la fel când mi s-a oferit semnalul editorial al volumului Teatru la filtru, cea mai recentă carte a colegei Carmen Mihalache, şi am fost solicitat să scriu câteva propoziţii pentru coperta a patra; am făcut-o cu plăcere, dar – socotind că asta …

Aliona Grati şi „zborurile frânte” ale literaturii române din Basarabia

Aliona Grati şi „zborurile frânte” ale literaturii române din Basarabia

Share

În lunga discuţie pe care am purtat-o cu profesorul Andrei Ţurcanu în Cartea din mâna lui Hamlet (Chişinău, Cartier, 2016) despre literatura română din Basarabia postbelică, am ajuns la concluzia că aceasta nu poate fi înţeleasă adecvat, cu atât mai mult nuanţat, în lipsa unei bune cunoaşteri a contextului istoric şi politic care a influenţat …

Un roman singular

Un roman singular

Share

O carte scrisă fără cusur nu te respinge. Îi accepţi, netocmindu-te, toate amănuntele, chiar dacă peste unele, în alte împrejurări fireşti, ai trece cu dezinvoltură iorghiană… Dar romanul (Cinesunta – fata cu trecutul amputat, Iaşi, Editura Junimea, 2017, 313 pagini) lui Viorel Savin, cu absolut fiecare rând al lui, te obligă să nu grăbeşti ritmul, …

Sublocotenent Ioan R. Marinescu, un erou dintre eroii neamului

Sublocotenent Ioan R. Marinescu, un erou dintre eroii neamului

Share

În primele luni de război, în 1916, România a trecut de la entuziasmul intrării în Transilvania la înfrângerile dezastruoase care au dus la pierderea Munteniei. În acele zile, dominate de confuzie, au căzut pe câmpul de luptă zeci de mii de soldaţi. Unul dintre aceştia este ieşeanul Ion Marinescu, căzut în lupta de apărare a …

Gastronomie şi poezie

Gastronomie şi poezie

Share

S-a remarcat adesea, în special în ultimii ani, că paşoptiştii, departe de a fi nişte Calibani superficial contaminaţi de cultura occidentală datorită studiilor (incomplete) în Franţa sau Germania, au fost în realitate nişte oameni surprinzător de moderni. Şi, în acelaşi timp, de bine ancoraţi în cultura română tradiţională, ca fii de aristocraţi adânc legaţi de …

Omul de apă

Omul de apă

Share

După o strălucită carieră didactică la unul dintre cele mai prestigioase licee ale Moldovei (Colegiul Naţional „Cuza Vodă” din Huşi), Lina Codreanu a surprins, în 2012, cu o exemplară bibliografie critică asupra operei lui Theodor Codreanu, op masiv de peste 600 de pagini, apărut sub egida Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu” din Chişinău, vocaţia de critic …

Setting

Layout

reset default