SCRIPTOR 5-6/2018

SCRIPTOR 5-6/2018

Share

Revista fondată și coordonată de poetul Lucian Vasiliu (unul dintre cei mai energici și harnici oameni de cultură pe care îi cunosc) se află, după 42 de numere, firesc în eșalonul fruntaș al revuisticii culturale. Este o revistă pe care o recomand întotdeauna pasionaților de lectură, indiferent de profesia lor, pentru că aici găsesc noutățile …

SCRIPTOR 7-8/2018

SCRIPTOR 7-8/2018

Share

Primim, regulat, la redacţie, revista Scriptor, de data aceasta ilustrată cu imagini foto din anii 80, de obicei cu personalităţi literare ale Iaşului, dar şi cu scriitori de primă mărime din ţară, însumând tot atâtea mo­mente de istorie literară, pentru unii scriitori de frumoase aduceri-aminte, cum şi paginile de literatură se vor de cele mai …

„Terapia cu îngeri”, un traseu therapeutic eficient

„Terapia cu îngeri”, un traseu therapeutic eficient

Share

Terapia cu îngeri”, publicată la Editura Junimea, în 2016, cu un cuvânt însoțitor al binecunoscutului critic literar Ioan Holban, o excelentă antologie de autor a unui „Cehov de Moldova”, după cum se autodefinește însuși autorul în poemul „Microbii”, reia poeme, multe revizuite sau rescrise, în selecția cărora s-a ținut cont de o „vizibilă unitate stilistic/ …

Fapte vii în labirint

Fapte vii în labirint

Share

E de neînțeles cum poate trece neobservat un nou roman semnat de Nicolae Stan. Drept e că Agonia lui Constantin reține, la fel ca romanele cele mai recente ale autorului, o gândire speculativă și un tip de ingenioasă clarviziune istorică. Dacă ținem seama de pregătirea filosofică a scriitorului, atunci cărțile sale invită la decriptări întocmai, …

Magistrul și securitatea. Strategii de supraviețuire în comunism

Magistrul și securitatea. Strategii de supraviețuire în comunism

Share

Ca toți intelectualii condamnați la detenție înainte de 1964, Mihai Ursachi va rămâne și el în atenția autorităților comuniste după eliberare. Aceasta mai ales odată cu promulgarea a ceea ce a rămas cunoscut ca tezele din iulie 1971, în urma cărora lumea culturală cunoaște’ restricții care amintesc de primii ani ai realismului socialist, după o …

Te salut, oraș romantic

Te salut, oraș romantic

Share

Aproape că nu-mi vine să cutez a invita cititorul într-o scurtă incursiune prin ținutul poeziei. Când țara e inflamată de dârdorile aprige ale politicalelor, de zici că se apropie rezbelul civil, a propune un popas printre iambi șt săltărețele dactile pare adevărată impietate. Cui îi mai pasa de poezele? Dar cum cred și sper că …

Interferențe literare și estetice

Interferențe literare și estetice

Share

Valorile și idealurile culturii apusene și conținutul artei literare în raport cu dezumanizarea instaurată deopotrivă în lume și în istorie în perioada sa târzie se remarcă în acest volum al lui Codrin Liviu Cuțitaru (Studii de anglistică și americanistică, 2016) cu toată forța și stranietatea lor definitorie. Studiile cuprinse aici sunt rezultatul unei prodigioase activități …

Lecturi anglo-americane

Lecturi anglo-americane

Share

Comunitatea restrânsă a angliștilor și americaniștilor români este destul de productivă, dar are o vizibilitate redusă, și din pricina faptului că majoritatea cărților, studiilor și eseurilor scrise de membrii ei sunt în limba engleză și din această cauză se adresează în primul rând specialiștilor și unor foarte puțini intelectuali ahtiați după informații culturale din alte …

Cuvinte (îm)potrivite: am talent

Cuvinte (îm)potrivite: am talent

Share

Cu Angela Traian mă întâlnesc, lună de lună, în spațiul familiar, atașant, acroșant al revistei „Cronica Veche”. Împărțim albul mătăsos și generos al paginilor, fără să fi stat, vreodată, față către față. Doar cuvânt către cuvânt, căutare in prelungirea altor mistuitoare, ardente cântări. Desigur, îi citesc izvoadele, cu desfătarea degustării unui ospăț împărătesc. De aceea, …

Un roman detectivistic postmodernist

Un roman detectivistic postmodernist

Share

Radu Părpăuță este cunoscut mai ales ca traducător din limba rusă. L-am descoperit ca prozator prin Moartea vine pe Bahlui, deși autorul a mai publicat două volume de povestiri (Învierea muților și Giardinieri, Povestiri vechi și nouă) și romanul Povestea Rădăcineștilor. Moartea vine pe Bahlui  este o metaficțiune postmodernistă cu o intrigă detectivistică (din „școala” …

Nicolae Rusu, „Pușlamielul”

Nicolae Rusu, „Pușlamielul”

Share

Prezentăm în această săptămână încă o carte remarcabilă a unui scriitor basarabean. Prozatorul și eseistul Nicolae Rusu a împlinit în februarie anul acesta 70 de ani. A scris mult, dar e practic necunoscut în România (și cu atât mai puțin tragedia prin care a trecut). A fost director al Fondului Literar al Uniunii Scriitorilor, a …

Portret cu baghetă în mișcare

Portret cu baghetă în mișcare

Share

Într-un timp al disoluției valorilor, al încâlcirii sensurilor în mlaștina indiferențelor păguboase, în care nevoia de modele e mai pregnantă ca oricând, iar antimodelele par a pune stăpânire peste minți și suflete, apariția unei cărți semnificative a trecut aproape neobservată. E vorba de o monografie impresionantă (mai bine de 500 de pagini, format academic), apărută …

Setting

Layout

reset default