Atrium

Atrium

Share

Pe lângă colecţia de debut „Numele poetului”, precum şi cea pentru poeţi consacraţi (de obicei antologii), titulată „Cantos”, editura a găsit de cuviinţă să propună începând cu anul 2015 o a treia cale de acces a Poeziei către Cititor, pentru autorii aflaţi pe podul liric dintre Alfa şi Omega…

Ananta. Studii transdisciplinare

Ananta. Studii transdisciplinare

Share

Colecţia „Ananta. Studii transdisciplinare” este una din cele mai noi si mai importante colecţii ale editurii Junimea, care răspunde noilor orientări generate de fenomenul globalizării şi efectelor teoretice şi practice ale acesteia. Dezvoltarea mecanicii cuantice şi a fizicii particulelor a declanşat o adevărată revoluţie în istoria secolului XX. Plecând de la aceste schimbări esenţiale, Basarab …

Cantos

Cantos

Share

Colecţia cuprinde poezie (autori consacraţi). Coordonatori: Ioan HOLBAN, Lucian VASILIU Coordonarea grafică: Vasilian DOBOŞ Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Biblioteca Iaşi

Biblioteca Iaşi

Share

Colecţia cuprinde cărţi despre Iaşi şi împrejurimi (amintiri, documente relevante, pagini mai puţin cunoscute, reeditări). În parteneriat cu Direcția Judeţeană pentru Cultură Iași. Coordonatori: Viorel DUMITRAŞCU, Lucian VASILIU Coordonarea grafică: Vasilian DOBOŞ Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Colocvialia

Colocvialia

Share

Colecţie relaxată, cuprinzând teme diverse: dicţionare accesibile, teatru, cinema, lingvistică pe înţelesul tuturor, gastronomie, sport, şah ş.a. Coordonatori: Ştefan OPREA, Lucian VASILIU Coordonarea grafică: Vasilian DOBOŞ Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Dialog XXI

Dialog XXI

Share

Colecţia cuprinde convorbiri, interviuri, dialoguri culturale. Coordonatori: Simona MODREANU, Lucian VASILIU Coordonarea grafică: Vasilian DOBOŞ Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Efigii

Efigii

Share

Colecţia cuprinde istorie şi critică literară, teze de doctorat, profiluri literare ş.a. Coordonatori: Elvira SOROHAN, Simona MODREANU, Bogdan CREŢU Coordonarea grafică: Vasilian DOBOŞ Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Eminesciana

Eminesciana

Share

Cu siguranță cel mai cunoscut și apreciat brand de colecție al Junimii, Eminesciana își propune să promoveze, în continuare, studii și documente referitoare la inepuizabila moștenire culturală eminesciană. Coordonatori: acad. Mihai CIMPOI (Chișinău), acad. Eugen SIMION, Theodor CODREANU, Valentin COȘEREANU Coordonarea grafică: Vasilian DOBOŞ Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Eminesciana. Bibliofil

Eminesciana. Bibliofil

Share

Cuprinde volume de versuri traduse în limbi de circulaţie universală. Coordonatori: Simona MODREANU, Lucian VASILIU Coordonarea grafică: Vasilian DOBOŞ Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Epica

Epica

Share

Colecţia cuprinde proză clasică, dar şi contemporană. Coordonator: EUGEN URICARU, Ioan HOLBAN Coordonarea grafică: Vasilian DOBOŞ Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Historia magistra vitae

Historia magistra vitae

Share

Cuprinde studii de specialitate, în orizont istoric argumentat. Coordonatori: Florin CÂNTEC, Gheorghe CLIVETI, Cătălin TURLIUC, Dumitru VITCU, acad. Alexandru ZUB Coordonarea grafică: Vasilian DOBOŞ Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Manuscriptum

Manuscriptum

Share

Colecţia cuprinde istorie culturală în documente, corespondenţă, valori de patrimoniu din arhivele publice şi particulare. Coordonator: Viorel DUMITRAŞCU Coordonarea grafică: Vasilian DOBOŞ Vizitați librăria pentru lista de cărți 

Setting

Layout

reset default